Reglament

Competició
• Swim Roc és una competició formada per tres proves de 400 metres (infantil), 1500 metres i 3000 metres en aigües obertes.
• Les proves es realitzaran el dia 9 de juliol de 2023 al Roc de Sant Gaietà.
• L'inici de la prova es donarà a les 09:00 hores (travessa 1500m) 09:10 (travessa 3000m) 10:45/11h (travessa infantil) Entrega de trofeus sobre les 11:15h

• El temps límit de realització de la prova és de 45 minuts 1500 m. i 1h30min els 3000 m.
• El sistema de cronometratge serà manual, els resultats s'enviaran via email o via QR.
• Els participants es concentraran de 07:30 a 8:45h al circuit per fer el marcatge dels dorsals i l'entrega de la bossa obsequi.
• Un cop acabada la prova caldrà retornar el xip a la organització (en el cas que s'utilitzi)
• En cas de pèrdua del xip el nedador abonanra (10 euros) en concepte de pèrdua de xip.


Avituallament
• L'avituallament es donarà al finalitza a la prova.

Participants
• Obert a tots els nedadors i nedadores majors de 18 anys i de 15 anys a 18 anys  s'ha d'entregar full consentiment informat del pare o tutor conforme està d'acord que el menor participi a la prova.
• A tots els participants se'ls obligarà a portar un casquet de bany d'ús obligatori per motius de seguretat.
• Cada participant es fa responsable del seu estat físic abans de començar la prova i accepta participar sota la seva responsabilitat. En casos de malaltia i/o discapacitat ha de comunicar-ho a la organització, reservant-se el dret de permetre la participació del nedador o de la nedadora.
• Cada participant relleva de tota responsabilitat als organitzadors, qualsevol persona física o jurídica que participi en l'organització d'aquesta prova.
• El recorregut pot ser alterat si les condicions meteorològiques ho recomanen, arribant a la suspensió de la prova, sota decisió inapel·lable del Comitè Tècnic de Seguretat.
• La inscripció és personal i intransferible, doncs el fet d'inscriure's implica l'acceptació de les normes de seguretat de la prova.
• L'import de la inscripció no serà retornat sota cap concepte, incloent la suspensió de la travessia per mal temps o qualsevol altre factor de risc.
• En cas de pèrdua d'objectes personals dels participants, la organització no es fa responsable.

Inscripció i terminis
• L'obertura d'inscripcions serà el dia 08/05/2023 per totes les proves i no s'admetran inscripcions el dia de la cursa.
• El tancament d'inscripcions es realitzarà segons el calendari marcat o quant s’arribi al total d’inscrits segons el reglament.
• L'organització limita la prova a 200 inscripcions entre de les 2 proves, obrint una llista d'espera si es supera aquesta xifra. 
• La inscripció de les proves de 1500m i 3000m  inclou el dret a participar, seguro accidents participants, el lloguer del xip, el serveis de seguretat, avituallament a la zona d'arribada-esmorzar, i, bossa del nedador (camiseta conmemorativa de la prova, varis vals de dte.)

La inscripció de la prova infantil de 400m inclou dret a participar, seguro accidents participants, els serveis de seguretat, avituallament zona arribada i bosa del nedador infantil (bosa conmemorativa  i una medallla de la prova, vals de dte)

Preu

o 7 euros 400m

o 18 euros 3000m
o 13 euros 1500m


• El procediment d'inscripció es realitzarà via ONLINE en la nostre web on es realitzarà el pagament electrònic, seguint les instruccions donades
• Omplir el formulari amb les dades següents:
o Cognoms
o Nom
o DNI/NIE/Passaport
o Correu electrònic
o Telèfon mòbil
o Data de naixement
o Club
o Adreça
o Codi Postal
o Població
o Talla de samarreta

• Si és correcta es publicarà la inscripció a la llista d'inscrits
• El procediment d'inscripció, llista d'inscrits, cronometratge i gestió de resultats el trobareu a la pagina web


Premis
• Als cinc primers classificats masculins i femenins absoluts de cada prova.
• Bossa del nedador a tots el inscrits.


Organització
• Ajuntament de Roda de Berà
• Coordina la prova FUN SPORTS
• Col•laboren: WALA, S, CAMPING SIRENA DORADA (CREIXELL), COLA CAO, VINS PADRÓ, TARRACO PRINT, PASTISART

Mesures de seguretat
• En un primer arc de seguretat trobarem els caiacs, que desenvolupen la tasca de pilotatge, guia dels nedadors i de les nedadores.
• En un segon arc de seguretat trobarem embarcació a motor, realitzant tasques de pilotatge, seguiment, rescat i evacuació.
• En un tercer nivell de seguretat trobarem els equips de terra, que ens poden facilitar atenció de Primers Auxilis o el trasllat a un centre hospitalari.

Comitè Tècnic de Seguretat
• El Comitè Tècnic de Seguretat avaluarà les condicions climatològiques i de seguretat de la zona en el moment de realitzar-se la prova, així com les mesures de seguretat que envolten l'esdeveniment.
• Definim un Protocol de Celebració – Cancel·lació de la prova genèric, flexible a les circumstàncies associades al moment de dur-se a terme l'esdeveniment.

Protocol de celebració-cancel·lació de l'esdeveniment
• El vent, la boira, l’estat de la mar i la temperatura de l'aigua són les 4 variables climatològiques principals a tenir en compte.
• Considerarem també les previsions meteorològiques i la seva afectació en el transcurs de l'esdeveniment.
• Les recomanacions i avisos de Protecció Civil, són factors determinants i inapel•lables.
• També es tindran en compte els mitjans de seguretat i pilotatge associats. Els factors, entre d'altres, seran el nombre de caiacs, la preparació dels caiaquistes, el nombre d'embarcacions i els mitjans de rescat i evacuació.

Obligació a no finalitzar la cursa
• L'Organització es reserva el dret a obligar a finalitzar la prova a qualsevol dels participants per garantir la seva seguretat.
• A continuació s’exposen alguns casos en els que membres de la Organització posaran fi a l’aventura obligant a pujar als participants a una embarcació de suport:
• Empitjorament de les condicions climatològiques o de l'estat de la mar que posin en perill als participants de la travessia.
• Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat al participant.
• Nedadors que no segueixin les indicacions de seguretat de la organització, així com nedadors que estiguin per fora del límits de seguretat delimitats pel primer arc de seguretat, caiacs, exposant-se als riscos del transit fluvial.
• Quan el nedador faci la senyal de socors, aixecant un o dos braços.
• Els voluntaris de les embarcacions vetllaran per la seguretat del nedadors i podran obligar a qualsevol nedador a abandonar la prova per garantir la seva seguretat.

Assegurança
• La organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una altra d'accidents, tal i com marca la legislació vigent, de manera que tots els participants estaran coberts.

Dades personals
• En compliment de l’establert en la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD i la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la organització informa, i vostè accepta que:
• Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que és responsable la organització.
• L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial és:
• Administrar la seva participació a l' esdeveniment.
• Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos
• Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retro alimentar la organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar la cursa.
• Promocionar o ferpublicitatde les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats col·laboradores de la prova, així com els patrocinadors de l'esdeveniment.
• Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de Fun Sports.
• En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició comunicant-ho a la Fun Sports, mitjançant un correu electrònic a funsportsevents@gmail.com.

Autorització d'ús d'imatges
• Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Fun Sports demana consentiment als esportistes per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.
• Els esportistes acceptem amb la formalització de la inscripció a l'esdeveniment que la imatge seva aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per Fun Sports en:
• Pàgines web
• Filmacions destinades a difusió pública
• Fotografies per a revistes o publicacions
• Presentacions digitals

Llistes d'espera
• Una vegada s'hagi arribat al límit de participants de la prova corresponent, la organització obrirà una llista d'espera amb els participants que s'hagin quedat fora de l'esdeveniment.
• La organització resoldrà en un termini de 72 hores posteriors al tancament de les inscripcions la participació o no dels participants en espera sota estricte ordre d'inscripció